Bansträckning

banprofil-aros-marathonStörre delen av loppet löps på den gamla banvallen med ett mestadels torrt och jämnt grusunderlag.
Loppet är lite av en kulturgeografisk resa genom det Uppländska landskapet.

Markeringar

Banan är väl uppmärkt för löparna och det är ganska lätt att själv avgöra hur banvallen gått även där banvallen tagits bort, eftersom tåg har svårt att ändra riktning snabbt.

Banan invigdes 14 maj 1912 och lades ner 1979.
Aros Marathon återinvigde banan 2010

Här finns bansträckningen. Tänk på att det kan vara små förändringar av banan.

Gpsies

Gmap-pedometer